Taksering av fugl

Hvert år er det taksering av fugl i  jakt og trenings terrengene rundt om i Norge.

Hva er taksering av fugl?
(Info hentet fra http://honsefugl.nina.no )
I august hvert år gjennomfører en rekke større og mindre rettighetshavere bistands registreringer i form av linjetaksering med stående fuglehund. Disse takseringene danner i mange områder grunnlaget for jaktforvaltningen, men vil etter hvert også bli viktige for å belyse trender i størrelsen på rypebestandene. Videre vil disse være et viktig grunnlag for forskning på hvordan hønsefugler generelt, men kanskje særlig lirype, forventes å respondere på klimaendringer og andre endringer i naturmiljøet.

Takseringene foregår ved hjelp av stående fuglehunder hvor man registrer fugl langs takseringslinjer, og gjennomføres i all hovedsak i første halvdel av august.

Les mer om dette her: http://honsefugl.nina.no


Her er noen bilder av takseringsturen vi hadde med Karlsen og hans irsksettere Imingens Prince og Imingens Troy.