Stokkmarka’s Aron og Karma

Stokkmarka’s Aron og Karma – Eier Marvell og Steinar Dahl (Stokkmarka)

Fotogene søsken som villig poserte utenfor fjellstua Nordpå i helga.