Rype…….like før

Utstyrt med 400 mm linse, er det mulig å komme «nært» rypa uten å forstyrre. Rett før jakta sparkes igang plukker vi fram noen bilder fra arkivet. Håper disse har fått fram store kull.

Så blir det opp til oss å forvalte årets produksjon på en forsvarlig måte.